Vi tek på oss små og store oppdrag

med glas- og monteringsarbeid, i alt frå privathus til store forretnings- og industribygg.

Glasmeister John Holvik AS

vart etablert på Halbrendsøyra i Førde i 1967. I dag har firmaet 35 tilsette, med lang erfaring innan glasmeisterfaget.

Opningstider på Halbrendsøyra

måndag til fredag kl. 7.20 – 15.30