Vi tek på oss små og store oppdrag

med glas- og monteringsarbeid, i alt frå privathus til store forretnings- og industribygg.

Glasmeister John Holvik AS

Opningstider på Halbrendsøyra

måndag til fredag kl. 7.20 – 15.30