Om oss

Firmaet Glasmeister John Holvik AS vart etablert på Halbrendsøyra i Førde i 1967. I dag har firmaet 35 tilsette, med lang erfaring innan glasmeisterfaget.

Arbeidsområdet vårt strekkjer seg frå Sunnmøre til Rogaland, med Sogn og Fjordane som viktigaste nedslagsfelt.

Vi tek på oss oppdrag med glas og monteringsarbeid i alt frå privathus til store forretnings- og industribygg. Glasmeister John Holvik produserar og monterar Wicona sine system for fasade i tillegg til tradisjonelt glasmeisterarbeid.

  • Forretningsadresse:

    Halbrendsøyra 7
    6800 FØRDE

  • Postadresse:

    Postboks 260
    6802 FØRDE